درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه دوشنبه ها

بخش ارتوپد
دکتر معینی
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر جلیلی نژاد
بخش اعصاب
-
بخش پوست
-
بخش تغذیه
دکتر داوودی
بخش جراحی
دکتر مریدزاده
بخش چشم پزشکی
دکتر خسروی
بخش داخلی
دکتر ایران نژاد - دکتر یوسفیان
بخش دندانپزشکی
متخصص ارتودنسی
بخش داخلی و گوارش
دکتر مهدی پور
بخش روانشناسی
-
بخش زنان
دکتر نظری - دکتر رازی
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
دکتر اخوین
بخش عمومی
دکتر ضرغام
بخش عفونی
دکتر شیرزادی
بخش غدد
-
بخش کلیه
-
بخش گوش
-
بخش مغز و اعصاب
دکتر خدایی