درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست

داخلی و گوارش

مغز و اعصاب

جراحی

اطفال

عمومی

 دندان پزشکی

چشم پزشکی

گوش

سونوگرافی