درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست

در تمامی شرایط با کادر درمانی مجرب در خدمت مردم شریف شرق تهران هستیم.

با سابقه ترین درمانگاه شرق تهران

بخش های درمانگاه

قلب و عروق

کلیه

گوش

آزمایشگاه

سونوگرافی

پوست و مو

زنان

داخلی و گوارش

تغذیه

جراحی

مغز و اعصاب

اطفال

عمومی

روانشناسی

پزشک عفونی

 دندان پزشکی

چشم پزشکی

ارتوپدی

غدد

داخلی و گوارش

مغز و اعصاب

جراحی

اطفال

عمومی

 دندان پزشکی

چشم پزشکی

گوش

سونوگرافی