درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه چهارشنبه ها

بخش ارتوپد
دکتر قدیمی
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر جلیلی نژاد
بخش اعصاب
دکتر نصری
بخش پوست
دکتر علمشاهی
بخش تغذیه
دکتر صنایعی
بخش جراحی
دکتر مریدزاده
بخش چشم پزشکی
-
بخش داخلی
دکتر ایران نژاد - دکتر یوسفیان
بخش دندانپزشکی
-
بخش داخلی و گوارش
دکتر مهدی پور
بخش روانشناسی
دکتر مهری آذر
بخش زنان
دکتر صفری - دکتر جمالزهی
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
دکتر پورطیب
بخش عمومی
دکتر ضرغام
بخش عفونی
-
بخش غدد
دکتر شاه علی
بخش کلیه
دکتر اسکویی
بخش گوش
-
بخش مغز و اعصاب
-