درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه پنجشنبه ها

بخش ارتوپد
معینی
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر روزمه
بخش اعصاب
-
بخش پوست
دکتر ارشادی
بخش تغذیه
دکتر بیجوند
بخش جراحی
دکتر حبیب
بخش چشم پزشکی
-
بخش داخلی
دکتر علیزاده - دکتر فخاری
بخش دندانپزشکی
-
بخش داخلی و گوارش
-
بخش روانشناسی
دکتر نصر اصفهانی
بخش زنان
دکتر خراسانی
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
-
بخش عمومی
دکتر ضرغام
متخصص عفونی
-
بخش غدد
-
بخش کلیه
بخش گوش
دکتر اسمعیلی
بخش مغز و اعصاب
-