درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

خدمات پنجشنبه‌ها

سونوگرافی همه روزه با تعیین وقت قبلی - ساعت ۱۴:۰۰

بخش ارتوپد
-
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر روزمه
بخش پوست
-
بخش تغذیه
-
بخش جراحی
-
بخش چشم پزشکی
-
بخش داخلی
دکتر علیزاده - دکتر فخاری
بخش دندانپزشکی
صبح و عصر
بخش داخلی و گوارش
-
بخش روانشناسی
-
بخش زنان
-
بخش قلب
دکتر محبی ۱۶ الی ۱۸
بخش عمومی
-
بخش غدد
-
بخش کلیه
-
بخش گوش
دکتر اسمعیلی ۱۸ الی ۲۰
بخش مغز و اعصاب
دکتر زارعیان ۱۵ الی ۱۸