درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه یکشنبه ها

بخش ارتوپد
-
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر روزمه
بخش اعصاب
دکتر نصری
بخش پوست
دکتر قریشی
بخش تغذیه
دکتر بیجوند
بخش جراحی
دکتر حبیب - دانش پژوه
بخش چشم پزشکی
دکتر دشتی
بخش داخلی
دکتر علیزاده - دکتر فخاری
بخش دندانپزشکی
متخصص اطفال
بخش داخلی و گوارش
دکتر مهدی پور
بخش روانشناسی
دکتر آقائیان
بخش زنان
دکتر صفری - دکتر اطهر
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
دکتر واحدی - دکتر اخوین
بخش عمومی
دکتر ضرغام
بخش عفونی
-
بخش غدد
-
بخش کلیه
دکتر اسکویی
بخش گوش
دکتر اسمعیلی
بخش مغز و اعصاب
-