درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه شنبه ها

بخش ارتوپد
دکتر قدیمی
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر روزمه
بخش اعصاب
دکتر نصری
بخش پوست
دکتر غفاری
بخش تغذیه
دکتر صنایعی
بخش جراحی
دکتر مریدزاده
بخش چشم پزشکی
دکتر احیایی
بخش داخلی
دکتر ایران نژاد - دکتر علیزاده
بخش دندانپزشکی
متخصص پروتز
بخش داخلی و گوارش
دکتر مهدی پور
بخش روانشناسی
-
بخش زنان
دکتر نظری - دکتر جمالزهی
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
دکتر پورطبیب
بخش عمومی
دکتر ضرغام
بخش عفونی
دکتر شیرزادی
بخش غدد
-
بخش کلیه
-
بخش گوش
-
بخش مغز و اعصاب
دکتر رفیعی