درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست

بخش داخلی

متخصص گوش، حلق و بینی

بخش دندانپزشکی

دندان پزشک عمومی

شماره های تماس

جهت هماهنگی

 

۰۹۱۲۱۹۷۷۱۹۸

۰۲۱-۷۷۴۴۵۳۱۵

۰۲۱-۷۷۱۳۴۹۰۲