درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست

گروه خونی هیچ تاثیری بر کاهش وزن ندارد

نتایج یک آزمایش بالینی جدید نشان داده است که گروه خونی تاثیری بر کاهش یا افزایش...