درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست

آسیب نخاعی در حال درمان شدن است

تا امروز، فلج ناشی از آسیب نخاعی غیرقابل جبران بوده است. اما دانشمندان دانشگاه...